Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Volleybal Verenging Schaesberg, gevestigd te Landgraaf, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40186053, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

 

In de bijlage vind u alle relavante informatie.