Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Volleybal Verenging Schaesberg, gevestigd te Landgraaf, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40186053, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

 

In de bijlage vind u alle relavante informatie.

 

Aanpassing Corona Protocol !!

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond heeft het bestuur van VC Landgraaf het Corona protocol aangescherpt.
Aangezien wij in dezelfde sporthal spelen, gelden deze regels ook voor onze eigen leden en de bezoekende spelers

Deze aanpassing gaat vanaf vandaag in !!

nieuw corona protocol

Coronamaatregelen thuiswedstrijden VVS

zoals iedere vereniging hebben we bij VVS ook te maken met de Coronamaatregelen.
In de bijlage staan de richtlijnen vermeld.

Namens het bestuur

corona afbeelding

Parkcity Beachtoernooi 2019

SAVE THE DATE !!

Op 14 en 15 september 2023 wordt gezamenlijk door VVS, VC Tornado 
en VC Landgraaf het eerste Parkcity Beachtoernooi georganiseerd.

Plaats van handelen is het Ben Mesters Indoor beach & Sport Centre in 
Heerlen.

Meer informatie volgt binnenkort !!