december 2015

Inschrijvingen voor het Nieuwjaarstoernooi lopen voorspoedig

De inschrijvingen voor het Nieuwjaarstoernooi 2016 lopen voorspoedig. Het niveau "Mix Normaal" heeft inmiddels 7 inschrijvingen en zit daarmee helemaal vol. Het niveau "Mix Hoog" kan nog een 2-tal inschrijvingen gebruiken, maar ook hier kan nu al een leuk programma opgesteld worden.

Omdat het toernooi nu voor het eerst in sporthal Baneberg gehouden wordt, is het voor de organisatie een spannende tijd: hoe zal een en ander gaan lopen? We zullen het zien op 10 januari.

Tot ziens op het Nieuwjaarstoernooi.